Valinnan vapautta, palvelumuotoilua ja professuuria

0
663
TENHO 20160128. ESKOO. Kuva:Timo Aalto

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon lähivuodet ovat edelleen SOTE-rakenteen uudelleen muotoutumisen aikaa. Uudet maakuntavaltuustot rakentavat uutta organisaatiota, sen strategiaa ja palvelulupauksia jo 2019 aikana. Vuoden 2020 alusta alkavaan uuteen rakenteeseen sisällytetään vielä kauan odotettu valinnan vapaus 2021. Sitten kaiken pitäisi olla valmista, että voidaan ryhtyä parantamaan kaikkea sitä, joka on juuri saatu aikaan.

Tähän muutokseen me valmistaudumme palvelumuotoilulla. Tällä tavoittelemme käyttäjälähtöistä palveluvalikoimaa, joka on myös uudelleen organisoitu niin, että muutos tulevaan on jo omalta osaltamme valmiina.

Valmistaudumme näin tilaaja-tuottajamalliin, joka alkuvaiheessa toimii maakunnan oman liikelaitoksen kautta ja ehkä vuoden 2021 jälkeen yhtiömuotoisena. Tämä kaikki riippuu tulevasta maakuntavaltuustosta ja sen tulevista päätöksistä.

Haluamme tällä ennakoinnilla turvata pohjalaismaakuntien asukkaitten ja palvelujen käyttäjien tulevaisuuden niin, etteivät he ole pelkästään markkinoiden varassa. Valittavana on myös vastuullisen julkisen tahon vaikuttavia, laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita, joiden ohjaus on vahvasti maakuntien käsissä.

Eskoo ja Vaasan sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit ovat päättäneet perustaa yhteisen psykologian lahjoitusprofessuurin. Lahjoitus tehdään Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kautta Jyväskylän yliopistolle, jonka psykologian laitos on Eskoon pitkäaikainen yhteistyökumppani. Tämä merkitsee tulevaisuudessa entistäkin syvemmän tutkimustiedon ja asiantuntijuuden kerryttämistä ja hyödyntämistä jäsenkuntiemme asiakkaiden erityiskysymysten ratkaisuissa.

 

Jouni Nummi
Kuntayhtymän johtaja