Pikkupihlajan kinestetiikan laatuosaaminen auditoitiin onnistuneesti viikolla 42.

Seinäjoen palvelukeskuksessa sijaitseva Pikkupihlaja on kuuden kehitysvammaisen lapsen koti, jonka työntekijät ovat kouluttautuneet käyttämään kinestetiikkaa työssään.

Kinestetiikka perustuu ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen ja hänen luonnollisten liikemalliensa ja aistitoimintojensa ymmärtämiseen. Kinestetiikan tarkoitus on tukea ihmistä siten, että hän kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan. Tämä tukee hänen kehittymistään ja itsehallintaansa ja antaa mahdollisuuden kokea oma toimintansa mielekkäänä.

Pikkupihlaja on sertifioitu ensimmäisenä kehitysvammahuollon kinestetiikan laatuyksikkönä Suomessavuonna 2018 . Laatuyksikkösertifikaatin myöntää Suomen Kinestetiikkayhdistys Ry.