Lasten- ja nuortenkoti Vanamo laajenee ja uudistuu

0
515

TEKSTI Iina Åman     KUVA Timo Aalto

Seinäjoella toimiva Lasten- ja nuortenkoti Vanamo lisää lastensuojelun sijaishuollon paikkoja erityistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta tarvitseville 6–18-vuotiaille lapsille. Vanamoon tulevilla lapsilla on esimerkiksi käytös- ja tunne-elämän häiriöitä, neuropsykiatrista oirehdintaa tai todettu kehitysvamma. Usein lapsilla on autismikirjon diagnoosi. Sijaishuollon paikoista on kysyntää paljon enemmän kuin olemme niitä pystyneet tähän asti tarjoamaan.

–Vanamon erityisyksikkö tunnetaan valtakunnallisesti erityisosaamisestaan neuropsykiatristen ja autismikirjon lasten hoidossa ja kuntoutuksessa. Olemme sitoutuneet siihen, että olemme olemassa juuri tällaisia lapsia varten, Vanamon vs. esimies Tiina Pitkänen sanoo.

– Tuemme lasten ja nuorten yhteydenpitoa heidän läheisiinsä. Eskoossa lapset saavat avukseen moniammatillisen tiimin tuen. Vanamo tekee myös vahvaa yhteistyötä sijoittajakuntien kanssa, Tiina Pitkänen toteaa.

Heittopussista oikeaan huolenpitoon

– Lapsi tarvitsee oman profiilinsa mukaisen paikan, jossa hänen tarpeisiinsa osataan vastata. Useilla lapsilla on ollut jo elämässään traumaattisia kokemuksia. Sijaishuollon paikan valinta olisi tehtävä erityisen huolellisesti. Meillä on lapsia, joilla on takanaan jopa 4–5 sijoitusta. Olemme käytännössä usein se viimeinen vaihtoehto, ja tällöin lasten ongelmat ovat jo paljon vaikeampia. On lapsen ja hänen läheistensä etu – ja kunnille todellista säästöä – että hänet sijoitetaan kerralla oikeaan paikkaan.

Kaikki tämä on luonut tarvetta Vanamon laajentamiselle.

– Olemme valmistelleet uuden osaston avaamista lähes kaksi vuotta. Laajennus mahdollistaa sen, että voimme tarjota lastensuojelun sijaishuollon paikkaa useammalle lapselle. Uuden osaston myötä pystymme tarjoamaan laajemmin paikkoja lapsille, jotka tarvitsevat intensiivistä läsnäoloa kasvun ja kehityksen tueksi, Tiina Pitkänen kertoo.

Uutta Kaaran-osastoa varten Vanamossa remontoidaan tiloja ja rekrytoidaan  henkilökuntaa. Kaarnaan otetaan vastaan lapsia tammi-helmikuun vaihteesta 2019 alkaen. Vanhojen tuttujen Kanerva- ja Kataja-osastojen toiminta jatkuu entiseen tapaan.

Vahvat tukiverkot välttämättömiä

Vanamon lapset tarvitsevat yksilöllistä huomioimista yksilöllisten ominaisuuksiensa vuoksi. Lapsella voi olla esimerkiksi aistiyliherkkyyksiä, jolloin hän ei voi vaikkapa syödä määrätynlaista leipää. Valaistus voi tuntua jopa kipuna. Toisella lapsella voi taas olla aliherkkyyttä, jolloin hän tarvitsee vahvoja ääniä, vahvoja makuja, vahvaa tuoksuelämystä tai vahvaa kosketusta.

– Vanamoon sijoitettavien lasten ja nuorten oireilu voi olla hyvinkin rajua, minkä vuoksi yksikön on oltava erittäin hyvin resursoitu. Siksi osastomme ovat pieniä, turvallisia ja kodikkaita. Selkeä päivärytmi ja erilaisiin asioihin ja menoihin valmistautuminen on hyvin tärkeää, Tiina Pitkänen kuvaa.

Lasten- ja nuortenkoti Vanamoon tulevat lapset sijoitetaan aina lastensuojelupäätöksellä. Lapset tulevat Vanamoon pääasiassa kouluikäisinä, ja sijoitukset ovat yleensä pitkiä. Sijoituspaikkoja kysytään eri puolilta Suomea..

– Lapsi voi kasvaa Vanamossa aikuisuuteen asti. Itsenäistyvä nuori voi turvallisessa ympäristössä opetella ottamaan vastuuta omasta elämästään. Osa lapsistamme voi muuttaa tämän jälkeen omilleen. Kaikki eivät pysty asumaan itsenäisesti, vaan jatkavat elämäänsä esimerkiksi tuetun asumisen piirissä, Tiina Pitkänen toteaa.

Vahvistettuja vahvuuksia

Koko henkilökunta on kouluttautunut hyvin ja hankkinut valmiudet Vanamossa tarvittavaan vaativaan työhön.

Vanamon vahvuuksia
 •      asiantuntemus kehitysvammaisuudesta
 •      neuropsykiatrinen osaaminen ja ohjaustyö
 •      haastavan käyttäytymisen muotojen tuntemus
 •      ratkaisukeskeisyys

Vanamon tavat tehdä työtä

 • inhimillinen kohtaaminen
 • läsnäolo
 • yhdessä tekeminen
 • aktivointi
 • tunteiden nimeäminen
 • yhteistyö kodin kanssa
 • Vanamon aktiivista arkea
 • vahva resursointi ja moniammatillisuus
 • yksilöllisyys
 • erityislapsille sopivat menetelmät
 • selkeä struktuuri päivässä
 • lastenpsykiatrin ja yleislääkärin käynnit viikoittain
 • käytössä Eskoon asiantuntijatiimi ( 2 sairaanhoitajaa, psykologi ja sosiaalityöntekijä)
 • säännölliset neuropsykiatrin konsultaatiot ympäri vuoden

Vanamo sijaitsee metsäisessä, vihreässä kaupunginosassa. Alueen hyvät ulkoilumahdollisuudet, uimahalli, aistikeskus ja motoriikkatilat ovat meillä ahkerassa käytössä. Arkeamme kuvaakin aktiivisuus.

Vanamo vuonna 2019

Vanamon palvelut

 • Akuutti sijaishuollon palvelu
 • Erityinen sijaishuollon palvelu
 • Itsenäistyvän nuoren tuki
 • Avoperhetyö

Kanerva-osastolla 6 paikkaa

 • Aloittanut toiminnan 13 vuotta sitten
 • Kanervassa asuu lapsia, joilla on autisminkirjon diagnoosi ja / tai käytös- ja tunne-elämän häiriötä. Joillakin lapsilla on myös kehitysviivettä tai lievä kehitysvamma.
 • Neuropsykiatrinen ohjaus on Kanervassa arkipäivää. Tunteista puhutaan paljon ja niitä opetellaan tunnistamaan. Lapset saavat yksilöllistä hoitoa ja kasvatusta.
 • Lapset ovat aktiivisia. Osallistamme ja kuntoutamme lapsia. Meillä on tapana tehdä asioita yhdessä, tsempata myös omatoimisuuteen.
 • Lapset käyvät koulua Seinäjoen kaupungin kouluissa koulua.
 • Kanerva toimii 1. kerroksessa.

Kataja-osastolla 4 paikkaa

 • Aloittanut toiminnan 12 vuotta sitten
 • Kataja on profiloitu lapsille, joilla on lievä tai keskivaikea kehitysvamma, joillakin on myös autismin kirjon diagnoosi.
 • Ohjauksessa ja hoidossa huomioidaan kunkin lapset yksilölliset tarpeet, esimerkiksi kehitysvammaisille suunnatut menetelmät.
 • Lapset käyvät pääasiassa Vanamon lähellä olevaa Seinäjoen kaupungin kehitysvammaisille suunnattua koulua.

Itsenäistyville nuorille aikuisille 2 paikkaa (jälkijuolto)

 • Vaiheet 1- 3: Tukea koko ajan keventäen tai ohjaten asumaan paikkaan joka on juuri kullekin nuorelle aikuiselle sopiva asumismuoto.
 • Vaiheissa 1-2: Asuminen Vanamossa ja vaiheessa 3 asuminen itsenäisesti Vanamon ulkopuolella, tapaamiset Vanamon perheohjaajan kanssa 1 – 2 kertaa viikossa.

Kataja toimii 3. kerroksessa.

 

Uutta! Kaarna-osasto, 4 paikkaa

 • Aloittaa toiminnan alkuvuodesta 2019.
 • Lapsille jotka ovat intensiivisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa
 • Lapsilla on neuropsykiatrista oirehdintaa
 • Mahdollisesti taustalla sairaalajaksoja, jonka jälkeen vielä tarve intensiivistä hoitoa antavalle lastensuojeluyksikölle.

Kaarna sijaitsee 3.kerroksessa

Uutta! Hybridikoulu

o   Vanamon tiloissa aloittaa Seinäjoen kaupungin ja Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon yhteistyönä Hybridiluokka. Luokka on tarkoitettu lapsille, joiden koulupäivää täytyy lyhentää lapsen voinnista johtuen. Luokka sopii myös lapsille, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea opiskeluun. Luokassa on opettajan lisäksi avustajia ja erityistyöntekijä.

Uutta! Avoperhetyö

 • Tarjoamme ohjausta erityislapsille ja heidän perheilleen.
 • Ohjaamme erityislasten perheitä ennaltaehkäisevänä työnä.
 •  Teemme perhetyötä meille sijoitettujen lasten perheissä.

Lasten- ja nuortenkoti Vanamo

Tupatie 41, 60280 Seinäjoki
esimies Tiina Pitkänen
puh.050 474 6869
tiina.pitkanen@eskoo.fi
www.eskoo.fi/palvelut/lastensuojelu
www.eskoo.fi