Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan perjantaina 31.08.2018 uudesta palvelurakenteesta. Kuntayhtymän vastuualuejaon perusteet ovat muuttuneet tuotekehityksen ja palvelumuotoilun myötä. Muutokset tulevat voimaan vuonna 2019.

Eskoossa on muotoiltu palvelukokonaisuus, joka muodostuu yhdestä palvelutuotannon vastuualueesta. Tulevaisuudessa Eskoon palvelutuotteet yhdistyvät yhdeksi prosessiksi. Palvelutuotteiden jako erityis- ja vammaispalveluihin jää historiaan.

Palvelutuotannon tukena toimii palveluyksikkö, joka huolehtii tuotekehityksestä, myynnistä, markkinoinnista, tuotannon ohjauksesta ja muista tukipalveluista.

Hallinnon ja talouden vastuualueen rooliin on myös tulossa muutoksia tukipalveluyhteistyön syventyessä maakunnan eri toimijoiden kanssa.

– Uusi vastuualuejako on tulevan talousarvion laadinnan perusta. Uudistuvalla palvelurakenteella voimme varautua tuleviin sote-muutoksiin. Palvelutuotannon vastuualue voidaan sellaisenaan siirtää osaksi maakunnan liikelaitoksen tai vastaavan sote-kuntayhtymän palvelutuotantoa. Tukipalveluyksikkö taas voidaan yhdistää tai fuusioida suoraan mahdollisesti tulevaan maakunnan konsernihallintoon, kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi kaavailee.

Tuleva yhden vastuualueen malli ohjaa myös henkilöstöohjelmaa. Mallissa siirrytään nykyisestä kolmen vastuualuejohtajan mallista yhden vastuualuejohtajan malliin.

Kuntayhtymässä valmistellaan tehtävä- ja vastuualuejaon muutosta, jolla tehostetaan palvelutuotantoa vuoden 2019 aikana. Vastuualuejaon muutos käsitellään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Vammaispalvelujen vastuualuetta johtaa syksyn 2018 ajan kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi. Hallintojohtajan sijaisena toimii 80 %:n työajalla HM Eija-Riitta Uusihauta. Erityispalveluiden johtaja Mervi Huttula hoitaa osan tehtävistä tarvittaessa ja kuntayhtymän johtajan kanssa yhdessä suunnitellen.