Teksti ja kuva IINA ÅMAN

 

–Kaikki hallituksen päätökset lähtevät vammaisen ihmisen koko elämänkaaren hyväksi tehtävästä työstä, toteaa Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon hallituksen puheenjohtajana jatkava Merja Uusitalo.

– En soisi politiikan ohjaavan keskustelua enkä päätöksentekoa, vaan että ihminen on edelleen turvallisesti keskiössä.

Strategiasta päättäminen ja strategisten hankkeiden loppuunsaattaminen on nykyisen hallituksen keskeinen tehtävä. Merja Uusitalo pitää Eskoon vahvuutena sitä, että strategiaa voidaan muotoilla ketterästi tarpeita vastaavaksi.

– Hallituksen ei kuulu sekaantua operatiiviseen toimintaan, vaan antaa tarvittavaa tukea ja yhteisesti sovitut välineet. Tämä hallituskausihan on normaalia lyhyempi johtuen tulevasta sotesta. Työskentelemme täysillä, sillä isoja asioita on saatava maaliin lyhyessä ajassa. Hallituksessa on valtavasti erilaista osaamista. Se auttaa asioiden käsittelyssä ja päätösten läpiviemisessä.

Vahvana muutoksessa

Seinien rakentamisesta ja investoinneista on Eskoossa isot päätökset tehty. Merja Uusitalo toteaa, että nyt on sisältöjen kehittämisen aika. Palvelutoiminnan kehittäminen tulevan soten tarpeisiin on tärkeä asia.

– Kehitysvammatyön erityisosaamisen sekä palveluiden turvaaminen on hallituksen johtolanka. Se työ, jota nyt tehdään, ohjaa kehitysvammatyötä tulevissa uusissa maakunnissa. Muun muassa lahjoitusprofessuuri palvelee korkeatasoisesti molempia maakuntia ruohonjuuritasolle asti.

– Hallituksen tulee vakavasti miettiä myös lastensuojeluyksikkö Vanamon palvelukokonaisuuden kehittämistä sekä laajentamista koko valtakunnan laajuiseksi, mitä se nytkin jo osittain on.

Hallituksen tärkeänä tehtävänä on huolehtia myös osaavasta henkilökunnasta.

– Koulutus- ja henkilöstöpolitiikka sekä yhteistyö YT-toimikunnan kanssa luovat pohjan kaikelle kehittämiselle.

Rohkeasti uuteen

Merja Uusitalo odottaa hallitukselta järkevän ennakkoluulotonta päätöksentekoa ja kykyä luoda verkostoja ja yhteistyösuhteita. Tarvitaan myös Eskoon palvelujen tunnetuksi tekemistä ja markkinointia.

– Näin meillä on kuntayhtymän loppumisen jälkeen vankka sija maakunnissa.