Eskoon asiantuntijapalvelut koostuvat muun muassa moniammatillisista arviointipalveluista, asumisen tuen palveluista, tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluista sekä liikkuvista palveluista.

– Asiantuntijat palvelevat kaiken ikäisiä asiakkaita, lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä, kuntoutussuunnittelija Heidi Pakkala tiivistää.

– Uudet, raikkaat tilat mahdollistavat aiempaa monipuolisempien palvelujen tarjoamisen myös sidosryhmillemme. Meillä on nyt tarkoituksenmukaisia tiloja esimerkiksi koulutusten järjestämiseen.

Monesti asiantuntijat jalkautuvat eri yksiköihin ja tarvittaessa myös asiakkaiden ympäristöihin kotiin, päiväkotiin, kouluun ja opiskelupaikkaan.

TEKSTI Iina Åman
KUVA Timo Aalto